DOUBLE CHAINSTITCH – MOTORS

Số hiệu Thông số loại máy thích hợp dùng
WVPPhaseHZ / R.P.M
Động cơ ly hợpT3230Dx400W1102150HZ/2850R.P.M.
60HZ/3450R.P.M.
VC008
HF008
Z008
T3201Dx220
T3202Dx240
T3203Dx3803
T3204Dx220
T3231Dx550W1101
T3205Dx220
T3206Dx240
T3207Dx3803
T3208Dx220
Động cơ servo T6424EH
T6425EH
750W220-2404150HZ/60HZ
3500R.P.M.
VC008
VC008 / VUT
3
T7119CH550W38050HZ/60HZ
3000R.P.M.
T7201KH
T7202KH
220-2401HF008
3803
T7301EH220-240Z008