Máy may quay lai áo tự động

UY128Tiêu chuẩn bình thường: 5,6 Tùy chọn bằng cách đặt hàng 4.0 / 4.8 / 6.40.3~4.54500L1200 W1200 H1670180/240

Chu vi của áo phông dưới cùng (Làm phẳng)

380-900 mm
Folding center distance