Máy Nối Thun Tự Động

Choose model

Choose Model

MáyASP-EBJ100AASP-EBJ100SASP-EBJ150ASP-EBJ200
Đầu MáyJUKI LK-1920JUKI AMS210ENSS
Tốc Độ May2500 SPM ( Cao nhất )2800 SPM ( Cao nhất )
Loại Kim Sử DụngDP×5 #14DP×17 #14
Hình Dạng Đường MayMáy may 1 kim móc xích #301
Độ Rộng Dây Thun
20~50 mm6~20 mm20~50 mm20~90 mm
Lưu Trữ Kiểu Mẫu
EEPROMIP-420 (JUKI AMS)
Số Lượng Kiểu Mẫu
Lưu Trữ Lớn Nhất
99 Loại Mẫu May
999 Loại Mẫu May
Phương Pháp Cắt
Băng Và Vật Liệu
Dao cắt
◎ Dao cắt
△ Sóng siêu âm
Khả Năng Sản Xuất
Nhìn vào số mũi kim mà
đoán định Ví dụ: trong
trường hợp kiểu 190 mũi
khâu Chu kỳ sản xuất: 8
giây/cái; 3600 cái/8 tiếng
Nhìn vào số mũi kim mà
đoán định Ví dụ: trong
trường hợp kiểu 71 mũi khâu
Chu kỳ sản xuất : 6 giây/cái;
4800 cái/8 tiếng
Nhìn vào số mũi kim mà đoán định Ví dụ: trong trường
hợp kiểu 190 mũi khâu Chu kỳ sản xuất: 8 giây/cái; 3600
cái/ 8 tiếng
Kích Thước May
Mức Tiêu Thụ Không
Khí
30L/phút
Khí Áp0.5 MPa
Hiệu điện thế nguồn điện
Single Phase 1Φ AC200~240V 50/60Hz
Tiêu thụ năng lượng750 W ( Cao nhất )750 W ( Cao nhất )800 W ( Cao nhất )800 W ( Cao nhất )
Kích Thước Máy(W)1230X(D)1030X(H)1530mm
( Bao gồm Mặt bàn, giá chỉ )
(W)1550X(D)1150X(H)1530mm
(Bao gồm Mặt bàn, giá chỉ)
Thiết Bị Tùy Chọn
Thiết Bị Thu Liệu
Thiết Bị Ủi Nhanh
Thiết Bị Nhận Dạng
Logo

◎ Tiêu chuẩn   △ Tùy chọn