988QD

 

 

 

 

 

 

 

 

737QD-504F1-04134 | –0.7 – 23.66DCX27#117500
737QD-504F1-15131.5 | –0.7 – 23.65.5DCX27#97500
737QD–504M1-15131.5 | –0.7 – 23.66DCX27#97500
737QD-504M2-04134 | –0.7 – 23.66DCX27#117500
737QD-505F1-04134 | –0.7 – 23.66DCX27#97500
737QD-504M3-04134 | –0.7 – 23.66DCX27#117500
737QD-504M3-05135 | –0.7 – 23.66DCX27#117500
747QD-512M1-252425 | 70.7 – 23.65.5DCX27#117500
747QD-512M1-342434 | 70.7 – 23.65.5DCX27#117500
747QD-514F1-242424 | 60.7 – 23.65.5DCX27#117500
747QD-514M2-242424 | 60.7 – 23.65.5DCX27#117500
747QD-514M2-252425 | 70.7 – 23.65.5DCX27#117500
747QD-514M2-282428 | 100.7 – 23.64DCX27#117500
747QD-514M4-232423 | 50.7 – 23.66DCX27#117500
747QD-514M7-242424 | 60.7 – 23.67DCX27#167500
747QD-514M7-252425 | 70.7 – 23.67DCX27#167500
757QD-401M1/TW120.7 – 23.65.5DCX27#147000
757QD-401M2-50/TA2450.7 – 23.66DCX27#147000
757QD-516L1-242524 | 60.7 – 23.66DCX27#147500
757QD-516L1-352535 | 80.7 – 23.66DCX27#147500
757QD-516M2-352535 | 80.7 – 23.66DCX27#147500
757QD-516M2-552555 | 100.7 – 23.66DCX27#147500
757QD-516M2-35/PS2535 | 80.7 – 23.66DCX27#147000
757QD-516M2-55/PS2555 | 100.7 – 23.66DCX27#147000
767QD-516M2-324363+24 | 90.7 – 23.66DCX27#117000
767QD-516M2-524365+24 | 110.7 – 23.66DCX27#117000

ECA 气动式切刀

ECB 电动式切刀

SIRUBA的EC切刀装置再进化!省去原有的控制箱,由700QD功能强大的电控系统控制切刀动作,实现「单机自动化」的技术境界。先进的电眼在侦测到车缝完毕时,精准下刀零时差。ECA为气动式,ECB为电动式,搭配吸风线槽,操作更顺畅。 
1.手动、半自动及全自动操作模式,附转换按键,且可透过操作面板调整。 
2.防误切保护装置:切刀旁安装一电眼,如有被遮挡的状况下,切刀不会动作,能有效地防止切刀误切到布料。
3.手动切线补偿按键,如因操作问题没有切断线,可透由此按键进行手动切线。 
4.手动模式下,可后踩踏板切线。 
5.针对网纱、强反光丝光棉等特殊面料,采用专业的电控程控,均能轻松车缝及完成切线,不会造成切刀误切。

 双电眼 切刀 气动配件备注
抬押脚 吸风集尘组吸风线槽
ECAV气动VVV全功能
ECBV电动VVV全功能
ECEV电动X经济型

CTE 水平式

VTE 垂直式

吸风切线 (附电眼节能装置)

700QD电控系统支持电眼节能装置,采用电眼侦测布边,利用控制箱调整按键,控制吸风功能在切线时运作,减少空压设备的能源消耗,并避免缝线浪费。

1.垂直式吸风切线适合内裤厂等轻薄及不规则的针织面料车缝,提升效率。
2.切刀之吸风口的设计使得切线更加快速。 
3.针对网纱、强反光丝光棉等特殊面料,采用专业的电控程控,均能轻松车缝及完成切线,不会造成切刀误切。
4.气动抬压脚,使得压脚抬升更加轻松,降低工人劳动强度。
5.三合一集尘组,吸线头、吸布屑及吸尘三种功能。
6.附小型操作面板,目前市场所需求之功能基本满足。
7.「切线后自动停车功能」以及「无面料即不车缝功能」可减少缝线的浪费。