SiRUBA in GFT 2024

Garment and Textile Industry Exhibition 2024
Trân trọng mời các đối tác SiRUBA tham gia Hội chợ Dệt may Quốc tế Thái Lan 2024

D31 in 103 Hall
Vị tríTrung tâm triển lãm và thương mại quốc tế Bangkok BITEC
Thời gian triển lãm:06.26-29, 2024

SiRUBA Machines on Display :

SiRUBA Machines on Display :