ĐƯỜNG MAY ZIGZAG

Z008-248Q213.7-7.447UO163 # 113500

ĐƯỜNG MAY ZIGZAG

Thích hợp với các loại đường may trên quần lót nữ, khăn tay, khăn trải bàn, lễ phục, trang phục trẻ em, trang phục thể thao, vỏ gối …