VC008B-06064P/VPL6121/4″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008B-06048P/VPL6123/16″(4.8mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000

GẮN D Y THUN

Thích hợp với may dải vải trang trí và quần áo thể thao …, cho hiệu suất cao và chất lượng sản phẩm ổn định

DEVICE

LSA