GẮN DÂY THUN VÀO CẠP QUẦN (KÈM THEO TẤM DẪN VCE)

VC008A-12064P/VWLC12241/4″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008A-12048P/VWLC12243/16″(4.8mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008A-04127P/VWLC481/2″(12.7mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008A-04106P/VWLC485/12″(10.6mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008A-04095P/VWLC483/8″(9.5mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008A-04085P/VWLC481/3″(8.5mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008A-04064P/VWLC481/4″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000

GẮN DÂY THUN VÀO CẠP QUẦN (KÈM THEO TẤM DẪN VCE)

Thiết bị con lăn đẩy dây thun có thể đẩy dây thun ra căn cứ vào tốc độ chuyển động của máy, có thể kiểm soát chính xác độ dài và độ lỏng chặt của dây thun, thao tác đơn giản thuận tiện, thích hợp với gắn dây thun vào cạp quần của quần jogger, quần thể thao, quần lót nam nữ …

DEVICE

FH