VC008-25064PSM

25

75

1/4“

12

DVX57#14-#16

1500

VC008-33048PSM

33

99

3/16″

12

DVX57#14-#16

1500

VC008-33064PSM/A38

38

114

1/4″

10

DVX57#12-#14

900

VC008-50048PSM/A50

50

150

3/16″

10

DVX57#12-#14

900

MÁY MAY XẾP NHÚN ĐƯỜNG TRANG TRÍ

Thích hợp với đường trang trí trên các kiểu áo sơ mi, váy áo, trang phục trẻ em. Cũng thích hợp với đường trang trí trên các sản phẩm trên giường, may ra nhiều mẫu hoa văn mong muốn