VC008-25064PQSM

25

50

1/4“

12

DVX57#14-#18

1500

VC008-33048PQSM

33

66

3/16″

12

DVX57#14-#18

1500

VC008-38064PQSM/A38

38

76

1/4″

10

DVX57#12-#14

900

VC008-50048PQSM/A50

50

100

3/16″

10

DVX57#12-#14

900

MÁY MAY XẾP NHÚN (KHÔNG CHỈ DƯỚI)

PQSM là máy may xếp nhún không chỉ dưới, vì chỉ trên là dùng chỉ thun để may, nên có thể thích hợp với các sản phẩm dệt kim mỏng, và các loại vải mỏng, còn hoa văn, thì có thể sử dụng các loại máy tiện dự phòng, rồi mới kết hợp với chỉ thun, có thể tạo ra nhiều mẫu hoa văn hấp dẫn.