VC008-33048PQS

3/16″

33

33

12

DVX57#14-#16

1500

VC008-38064PQS/A38

1/4“

38

38

10

DVX57#12-#14

900

VC008-25064PQS

1/4″

25

25

12

DVX57#14-#16

1500

VC008-50048PQS/A50

3/16″

50

50

10

DVX57#12-#14

900

MÁY MAY CHỈ CO GIÃN NHIỀU KIM (KHÔNG CHỈ DƯỚI)

Máy nhiều kim mũi móc xích đơn, thích hợp với xếp nếp dây thun vòng eo váy nữ, cũng thích hợp với xếp nếp trang phục trẻ em. Độ căng lỏng đều đặn, đường chỉ hoàn mỹ