VC008-25064PQ2

25

50

1/4″

12

DVX113#11-#14

1500

VC008-33048PQ2

33

66

3/16″

12

DVX113#11-#14

1500

VC008-50048PQ2/A50

50

100

3/16″

10

DVX57#12-#14

900

VC008-38064PQ2/A38

38

76

1/4“

10

DVX57#12-#14

900

MÁY MAY NHÚN CHỈ CO GIÃN

Thích hợp với xếp nếp dây thun vòng eo của các kiểu váy nữ. Tính co giãn đều đặn, đường chỉ hoàn mỹ