VC008-
VC008A-
12064P/VSQ12241/4″(6.4mm)1.4~3.612DV-K25#182000
VC008-
VC008A-
12048P/VSQ12243/16″(4.8mm)1.4~3.612DV-K25#182000

MAY HOA VĂN NHÚN DÂY THUN

Do 16 loại máy tiện biến hóa, sử dụng kết hợp với kim chỉ, có thể tạo ra hàng chục kiểu hoa văn không giống nhau, thích hợp với may trang trí đồ dùng trên giường, như: trang phục cao cấp, rèm cửa, khăn trải giường và may hoa văn khăn trải bàn hoặc các sản phẩm trang trí trong phòng