VC008-
VC008A-
12048P/VSM12243/16″(4.8mm)1.4~3.612DVX57#18~212000
VC008-
VC008A-
12064P/VSM12241/4″(6.4mm)1.4~3.612DVX57#18~212000

MAY HOA VĂN

Do 16 loại máy tiện biến hóa, sử dụng kết hợp với kim chỉ, có thể tạo ra hàng chục kiểu hoa văn không giống nhau, thích hợp với may trang trí đồ dùng trên giường, như: trang phục cao cấp, rèm cửa, khăn trải giường và may hoa văn khăn trải bàn hoặc các sản phẩm trang trí trong phòng

VSM
DECORATIVE SEWING DEVICE

Using sixteen different cams of variation for different sewing, suitable for decorative sewing on high quality dress, curtain, bedcover, table cloth or indoor decoration.

Available Model:
VC008-12048P, VC008-12064P

Self-installation : Y