VC008A-12048P/VSC12363/16″(4.8mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#142500
VC008A-12064P/VSC12361/4″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#142500

THIẾT BỊ MAY NHÚN DÂY THUN

Chỉ co giãn được đưa thẳng mà không bị cuộn lại, được bọc lại bởi chỉ và đường kim móc trên dưới, hiệu quả thành phẩm may mỏng hơn VPQ, hơn nữa nếp gấp có thể được kéo đến mức hoàn toàn bằng phẳng