Đường may lai cắt vải bằng dao xén trái

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

S007KD-W812A-356/SRL/UTT/⑨355.61.4 ~ 4.20.8 ~ 1.45/7UYX128GAS#104000

Đường may lai cắt vải bằng dao xén tráiFABRIC TRIMMER

May viền vải dao xén trái/ Máy may lai thích hợp cho máy trần đè dạng ống trụ