Máy đính bọ mũi bằng dạng cơ tốc độ cao

  • CAR Buy it now
Choose model

Choose Model

PK522-42XLExtra Heavy42A: 8~18/B: 2~317DPx5 #202000
PK522-42MMedium42A: 8~18/B: 2~317DPx5 #162000
PK522-36XLExtra Heavy36A: 8~18/B: 2~317DPx5 #202000
PK522-36MMedium36A: 8~18/B: 2~317DPx5 #162000
PK522-28XLExtra Heavy28A: 8~18/B: 217DPx5 #202000
PK522-28MMedium28A: 8~18/B: 217DPx5 #162000
PK522-285Light28A: 4~8/B: 1.517DPx5 #112000

Máy đính bọ mũi bằng dạng cơ tốc độ cao

  • * Tốc độ cao nhât là 2000 kim/phút, có thể nâng cao hiệu suất may.
  • * Giảm đáng kể áp lực lên bàn đạp, có thể giảm nhẹ sự mệt mỏi cho người thao tác
  • * Không gian may rộng rãi hơn, hơn nữa mức nâng lên lớn nhất mà chân vịt có thể đạt được là 17mm, giúp dễ dàng đặt nguyên liệu vải may vào hoặc rút ra
  • * Có thể đặt được hiệu quả may với độ căng thấp, hơn nữa hiệu quả cắt chỉ tốt, vì vậy thực hiện được các thao tác may chất lượng caco.
Loại máyCách may
PK522-28S
PK522-28M
PK522-28XL
PK522-36M
PK522-36XL
PK522-42M
PK522-42XL