PK511
PK511J
8, 16, 32TQx1 #14~#169Φ~27ΦA:2.5~6.5/B:0~6.5141500一般型
General stitching
PK511-U
PK511J-U
8, 16, 32TQx1 #14~#169Φ~27ΦA:2.5~6.5/B:0~6.514V1500一般型
General stitching
PK511-C
PK511J-C
8, 16, 32TQx1 #14~#169Φ~27ΦA:2.5~6.5/B:0~6.514V1500十字缝
Cross stitching
PK511-M
PK511J-M
8, 16, 32TQx1 #14~#169Φ~27ΦA:2.5~6.5/B:0~6.514V1500商标缝
Square mark stitching
PK511-W
PK511J-W
8, 16, 32TQx1 #14~#169Φ~27ΦA:2.5~6.5/B:0~6.514V1500立釦缝
Warp-around stitching
PK511-S
PK511J-S
6, 12, 24TQx1 #14~#169Φ~27ΦA:2.5~6.5/B:0~6.514V1500袜子缝
Socks stitching

Máy đính khuy 1 chỉ mũi móc xích dạng cơ

Thích hợp để may các nút 2 lỗ, 4 lỗ hoặc các kiểu áo sơ mi, áo vét quần âu, áo khoác, trang phục bảo hộ lao động …, hệ thống truyền động của ổ trục giúp việc chuyển động thuận lợi hơn, không có tiếng ồn; thiết kế hệ thống cung cấp dầu kẹp, bông dầu ở phần đáy, còn bể dầu ở trên đỉnh.

NO.UUCMWW
TYPE
OF
BUTTON
PK01-machine-2(1)