MÁY MAY MŨI ZIG ZAG

LZ1用途图形
LZ1388-0Max
5.0mm
(13/64”)
2.0mm
(13spi)
5000Có thể may viền ren hoa và may quai áo…
LZ1388-1Max
8.0mm
(5/16”)
1.3mm
(20spi)
5000Có thể làm viền mép ren và may hình chữ nhân thông
thường
LZ1388-5/140LMax
8.0mm
6.5mm4000Máy 3 kim 4 điểm hình chữ nhân dạng lưới đánh cá
LZ1388-5/140MMax
8.0mm
6.5mm4000
LZ1388-3Max
8.0mm
(5/16”)
1.3mm
(20spi)
5000Có thể may quần áo bó sát hoặc may dây thun cho áo
ngực
LZ1388-6
LZ457A-143N-L
(Universal Type)
8.0mm
(5/16”)
1.3mm3400May trang trí kết hợp với đường may cần phải có đầy
đủ nhiều loại cam để cung cấp thay thế (Cam 5.0mm
được đi kèm theo hộp phụ kiện của máy)
5.0mm
(13/64”)
2.0mm

Fishnet Type

Fishnet

LZ1388-5/140L

Loại máy 3 kim 4 điểm hình chữ nhân dạng lưới đánh cá, thich hợp với bó quần, bó bụng, quần áo định hình, bảo vệ eo, y tế và các dụng cụ thể thao …

Universal Type

Cam đa năng có thể
thay thế độc quyền

LZ1388-5/140L

Có thể được sử dụng để may trang trí, may đồ lót bó sát thịnh hành mới của phụ nữ và áo sơ mi. Đường may kết hợp cần phải có đầy đủ nhiều mẫu cam hoa văn cung cấp thay thế.

NP-6358

Cam hình quạt xòe 12 mũi khâu
NP-6360

Cam hình quạt trăng khuyết 24 mũi khâu
NP-6464

Cam hình quạt phẳng 24 mũi kim
NP-6295

Cam hình quạt phẳng 24 mũi kim
NP-6396
Cam mũi vắt gấu 4
mũi khâu
NP-6364
Cam mũi vắt gấu 6
mũi khâu
NP-6480
Cam mũi vắt gấu 8
mũi khâu
NP-6482
Cam mũi vắt gấu
12 mũi khâu
NP-6394
Cam hình chữ Z
phổ thông
NP-6462
Cam hình chữ Z, 2
kim 3 điểm
NP-6362
Cam hình chữ Z, 3
kim 4 điểm

MDL312
MDL314

Thiết bị điều chỉnh dây thun dạng cơ

Độ rộng nạp liệu là 2”(50mm)
Độ rộng nạp liệu là 4”(100mm)