Economical, reliable, high compatible and easy operation.

L720-HM1A180-5Hand 5.5, Knee 13#14~#183500
L720-HM1180-5Hand 5.5, Knee 13#14~#183500
L720-M1A15.80-4Hand 5.5, Knee 13#14~#184000
L720-H1180-5Hand 5.5, Knee 13#19~#233500
L720-M115.80-4Hand 5.5, Knee 13#9~#144000

Kinh tế, đáng tin cậy, khả năng tương thích cao, thao tác dễ dàng

Có thể lựa chọn động cơ servo đơn giản TSA, tiết kiệm năng lượng hơn, tiếng ồn thấp, độ rung thấp

Tùy chọn
Động cơ
Bàn
.T32xxHx
(Động cơ ly hợp)
.TSA400
(Động cơ servo đơn giản)
L818-T2A