May đai lưng quần jean ( tự động bỏ mũi may)

Choose model

Choose Model

HF008A-0464-254P/PMP/JD481/4-1-1/4″(6.4-25.4-6.4mm)1.4~3.612TVX5#18~#214500
HF008A-0664-254P/PMP/JD4(6)81/8-1/8-1-1/8-1/8″(3.2-3.2-25.4-3.2-3.2mm)1.4~3.612TVX5#18~#214500

May đai lưng quần jean ( tự động bỏ mũi may)

Khi may cạp quần jean, có thể sử dụng chức năng tự động bỏ mũi may để tránh việc may những chỗ không cần thiết