MAY ĐỈA QUẦN (KÈM THEO DAO XÉN 2 BIÊN VẢI)

Choose model

Choose Model

HF008A-02064P/FBQ241/4″(6.4mm)1.8~3.612UYX128GAS#14~#164200
HF008A-02056P/FBQ247/32″(5.6mm)1.8~3.612UYX128GAS#10~#114200

MAY ĐỈA QUẦN
(KÈM THEO DAO XÉN 2 BIÊN VẢI)

Dùng chức năng dao xén 2 biên vải cắt vải của bộ phụ trợ này, có thể sử dụng vải loại vụn vải bỏ để làm đỉa quần, giảm bớt sự tiêu hao vải

Thông số có thể lựa chọn

Kích thước thành phẩm

Mã cử

Thích hợp dùng với

HF008-02056/FBQ

9mm

FBQ14A

Quần tây nam nữ

HF008-02056/FBQ

10mm

FBQ14B

Quần tây nam nữ

HF008-02064/FBQ

12mm

FBQ14C

Vải jeans