MÁY CUỐN VIỀN DẢI VẢI GẮN VÀO CẠP QUẦN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH GÓC ĐỘ CỦA CON LĂN SAU

  • CAR Buy it now
Choose model

Choose Model

HF008A-0464-254P/HPR/PMP481/4-1-1/4″ (6.4-25.4-6.4mm)1.4-3.612TVX5 #18~#214500
HF008A-0664-254P/HPR/PMP4(6)41/8-1/8-1-1/8-1/8″ (3.2-3.2-25.4-3.2-3.2mm)1.4-3.612TVX5 #18~#214500

MÁY CUỐN VIỀN DẢI VẢI GẮN VÀO CẠP QUẦN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH GÓC ĐỘ CỦA CON LĂN SAU

Con lăn sau có thể điều chỉnh góc độ, thích hợp với may lưng
quần có độ cong