CUỐN VIỀN DẢI VẢI GẮN VÀO CẠP QUẦN

Choose model

Choose Model

HF008A-0464-254P/HPR481/4-1-1/4″(6.4-25.4-6.4mm)1.4~3.612TVX5#18~#214500
HF008A-0664-254P/HPR4(6)81/8-1/8-1-1/8-1/8″(3.2-3.2-25.4-3.2-3.2mm)1.4~3.612TVX5#18~#214500

TAPE BINDING OF WAISTBAND

For tape binding on waistband of workwear pants, jeans,etc…
Different binders for various seams, please refer to the table below.

Chú ý: Thông thường máy xuất ra đều không kèm theo cử, nếu có nhu cầu thì có thể đặt hàng dựa theo các thông số trên

Kích thước thành phẩm / Binder No.
1″(25mm)Horizontal Binder  B530
1-1/8″(29mm)B530P
1-1/4″(32mm)B516B518B519B530Q
1-3/8″(36mm)B516PB518PB519PB530R
1-1/2″(38mm)B516QB518QB519QB530S
1-5/8″(42mm)B516RB518RB519RB530T
1-3/4″(45mm)B516SB518SB519SBT30U
Kiểu may

Phụ kiện

FH