May đai lưng quần jean ( tự động bỏ mũi may)

  • CAR Buy it now
Choose model

Choose Model

HF008-0464-254P/HPR481/4-1-1/4″(6.4-25.4-6.4mm)1.4~3.612TVX5#18~#212000

May đai lưng quần jean ( tự động bỏ mũi may)

Khi may cạp quần jean, có thể sử dụng chức năng tự động bỏ mũi may để tránh việc may những chỗ không cần thiết