HF008A-03064P/HHD361/4″(6.4mm)1.8~3.612UYX128GAS#14~#164200
HF008A-02064P/HHD241/4″(6.4mm)1.8~3.612UYX128GAS#14~#164200

ĐƯỜNG MAY GIẤU

Thích hợp với may nối loại vải từ mỏng đến dày, như: quần áo bảo hộ lao động, và quần jean
Chú ý: Thông thường máy xuất ra đều không kèm theo cử, nếu có nhu cầu thì có thể đặt hàng dựa theo các thông số trên

Thông số có thể lựa chọn

Thông số

Loại vải

Mã cử

02064/HHD
03064/HHD

1/4″

Mỏng
Dày vừa
Dày

B511
B51P
B511Q

HHD
ĐƯỜNG MAY GIẤU

To lap seaming on light to heavy weight fabric such as workwear cloth or jeans, etc…

Thông số có thể lựa chọn Loại vảiMã cử

02064/HHD
03064/HHD 


 1/4″ 

Mỏng B511
Dày vừa  B511P
Dày B511Q

có thể tự lắp ráp : Yes