MAY DẢI VẢI (2 KIM, 2 KIM MÓC)

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

F007K(D)-U712(A)-264/FSP/(⑨)246.41.6~4.20.5~1.35H / U6000
F007K (D)-U712-496/FSS/(⑨469.61.6~4.20.5~1.35H / U6000
F007K (D)-U712-4111/FSS/(⑨)4611.11.6~4.20.5~1.35H / U6000

MAY DẢI VẢI (2 KIM, 2 KIM MÓC)

Dòng máy này sẽ gia cố và tăng thẩm mỹ cho dải vải sau khi được vắt sổ, như: may quần lót nam, quần âu …
U712: độ rộng thành phẩm là 10 mm
U712A: độ rộng thành phẩm là 12 mm

MAY DẢI VẢI (4 KIM, 2 KIM MÓC)
Dòng máy này sẽ gia cố và tăng thẩm mỹ cho dải vải sau khi được vắt sổ,
như: may quần lót nam, quần âu …

FSP

FSP

FSP/FSS

FSS

 PHỤ KIỆN CHỌN MUA

LF-A,LS-A