MAY ĐỈA QUẦN

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

F007K(D)-U613-2⑦/FBP/(⑨)235.6/ 6.41.6~4.20.5~1.37H / U6000

MAY ĐỈA QUẦN

Sử dụng dải vải có chiều rộng như nhau đã được cắt sẵn để liên tục làm đỉa quần

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

LF-A,LS-A