MAY XẾP LY

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

F007K(D)-U122-232/FP/(⑨)233.21.6~4.20.5~1.37H / U6000

MAY XẾP LY

Loại máy này thích hợp may xếp ly đồ thể thao, quần bò hoặc bề mặt gồ của trang phục khác, khi may có thể thêm dây chỉ vào trong đường xếp ly, để tăng hiệu ứng nổi của đường gồ và tăng hiệu quả cho trang phục