MAY CUỐN VIỀN NHỎ (loại máy dao xén phải kèm theo cử nhỏ)

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

F007K-W522-2⑦/FR/FQS243.2/4.01.6~4.20.5~1.354500

MAY CUỐN VIỀN NHỎ (loại máy dao xén phải kèm theo cử nhỏ)

Loại máy này thích hợp với may cuốn viền nhỏ của quần lót nữ hoặc quần chữ T, trước khi cuốn viền thì chạy qua dao xén phải chỉnh sửa trước, để tránh xảy ra vấn đề bung chỉ, có thể kết hợp với các cơ cấu kéo băng sau đây

SMK: đưa vải dạng đo điện tử
SMK1-E-01  Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
SMK1-E-02  cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo

STC:
Tiếp liệu dạng kiểm soát sức căng
STC1-S-01 Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
STC1-S-02 cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

FAC ,FEC ,LF-A ,LS-A,TUA