DÂY THUN / GẮN DÂY THUN REN KÈM DAO XÉN PHẢI

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

F007K-W522-⑥⑦/FR/FFC244.0/4.81.6~4.20.5~1.354500
F007K-W522-⑥⑦/FR/FFC355.6/6.41.6~4.20.5~1.354500
F007K-W522-⑥⑦/FR/FE244.0/4.81.6~4.20.5~1.354500
F007K-W522-⑥⑦/FR/FE355.6/6.41.6~4.20.5~1.354500
F007K-W522-⑥⑦/FR/SMK244.0/4.81.6~4.20.5~1.354500
F007K-W522-⑥⑦/FR/SMK355.6/6.41.6~4.20.5~1.354500
F007K-W522-⑥⑦/FR/STC244.0/4.81.6~4.20.5~1.354500
F007K-W522-⑥⑦/FR/STC355.6/6.41.6~4.20.5~1.354500

DÂY THUN / GẮN DÂY THUN REN KÈM DAO XÉN PHẢI

Chạy qua thiết bị tiếp liệu, kiểm soát độ dài và sức căng, thiết bị sửa vải bằng dao xén trái, có thể chỉnh sửa vải gọn gàng , giúp nâng cao chất lượng may hơn, ví dụ: may dây thun quần lót hoặc dây thun ren.

FFC: dạng cơ đưa dây viền
F E: dạng điện từ đơn giản đưa dây viền
SMK: dạng đo điện tử đưa dây viền
SMK1-C-01  Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
SMK1-C-02  cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo
STC: Tiếp liệu dạng kiểm soát sức căng
STC1-U-01 Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
STC1-U-02 cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

FAC ,FEC ,LF-A ,LS-A