VẮT SỔ BỌC DẠNG LỘN NGƯỢC

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

F007K(D)-W322-⑥⑦/FDC/(⑨)355.6/6.41.6~4.20.5~1.35H / U6000
F007K(D)-W322-⑥⑦/FDE/(⑨)355.6/6.41.6~4.20.5~1.35H / U6000

FDE

FDE

VẮT SỔ BỌC DẠNG LỘN NGƯỢC

FDC dạng lộn ngược:thích hợp để may bọc vắt sổ 4 chỉ
FDE dạng phẳng:thích hợp để may bọc vắt sổ 3 chỉ
Hộp phụ kiện có kèm theo yếm sừng trâu kiểu lộn ngược FDC riêng (tấm dẫn vải).

OPTIONAL DEVICE

UTG ,UTH ,UTJ ,UTK