MAY CUỐN VIỀN TRANG TRÍ

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

F007K-W222-240-4/FSM2841.6~4.20.5 ~ 1.352500
F007K-W222-248-4/FSM284.81.6~4.20.5 ~ 1.352500
F007K-W222-364-4/FSM396.41.6~4.20.5 ~ 1.352500

MAY CUỐN VIỀN TRANG TRÍ

Thích hợp với may cuốn viền trang trí cổ áo, vạt áo, cổ tay áo… của áo phông và áo sơ mi …, kèm theo 4 bộ cam hoa văn có thể may thay đổi thành hàng trăm kiểu hoa văn

OPTIONAL DEVICE

FA