MAY NỐI 4 KIM 6 CHỈ

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

F007K(D)-W922-456/FW/(⑨)465.61.6~4.20.5 ~ 1.35H / U6000
F007K(D)-W922-460/FW/(⑨)466.01.6~4.20.5 ~ 1.35H / U6000
F007K(D)-W922-464/FW/(⑨)466.41.6~4.20.5 ~ 1.35H / U6000

MAY NỐI 4 KIM 6 CHỈ

Thích hợp để nối hoặc gia cố đường nối 2 mảnh quần lót thông thường, kèm theo máy dẫn viền riêng biệt, có thể làm cho việc nối hai mảnh vải trở nên dễ dàng

FW- 4Without retainer, applicable to upper thread trimmer
FW- 4AKết hợp với mặt nguyệt đặc biệt E1838P, thích hợp với may đường trang trí cho giày thể thao
FW- 54 needles with retainer, not applicable to upper thread trimmer

FWP

With folder (B417R) and tape guide.

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

UTH ,UTK