MAY TÚI QUẦN

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

F007K(D)-W722-388/FY/(⑨)378.81.6~4.20.5 ~ 1.35H / U6000

MAY TÚI QUẦN

Đây là máy 3 kim 3 kim móc, có thể may ráp mặt ngoài và mặt trong của túi quần cùng một lúc, đồng thời làm chắc chỗ may, tăng thẩm mỹ và nâng cao hiệu suất, thích hợp với quần tây, quần bảo hộ lao động …

FY (K)
MAY TÚI QUẦN

Đây là máy 3 kim 3 kim móc, có thể may ráp mặt ngoài và mặt trong của túi quần cùng một lúc, đồng thời làm chắc chỗ may, tăng thẩm mỹ và nâng cao hiệu suất, thích hợp với quần tây, quần bảo hộ lao động …

Loại máy thích hợp sử dụng:
F007K-U722 ,F007KD-U722

Có thể tự lắp ráp : No