CUỘN GẤP VIỀN

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

F007K(D)-U712-264/FSR/(⑨)246.41.6~4.20.5 ~ 1.35H / U6000

CUỘN GẤP VIỀN

Loại máy này có thiết kế đặt biệt kiểu cầu răng cưa trái phải , có thể may cuộn gấp dễ dàng, sau khi may thì 2 tấm vải trái và phải đều có kích thước như nhau, thích hợp với cuộn gấp viền của quần tây, quần âu, vải bò mỏng cho đến dày …