MAY THÔNG THƯỜNG/ MAY VẠT ÁO

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

F007K(D )-W121-⑥⑦/FHA/(⑨)244.0/4.81.6~4.20.5~1.35H / U6000
F007K(D )-W121-⑥⑦/FHA/(⑨)355.6/6.41.6~4.20.5~1.35H / U6000
F007K(D)-W122-⑥⑦/FHA/(⑨)244.0/4.81.6~4.20.5~1.35H / U6000
F007K(D)-W122-⑥⑦/FHA/(⑨)355.6/6.41.6~4.20.5~1.35H / U6000
F007K(D)-W123-⑥⑦/FHA/(⑨)244.0/4.81.6~4.20.5~1.3

5/7

H / U6000
F007K(D)-W123-⑥⑦/FHA/(⑨)355.6/6.41.6~4.20.5~1.3

5/7

H / U6000
F007K(D)-W162-⑥⑦/FHA/(⑨)355.6/6.41.6~4.20.5~1.3

5/7

H / U6000
F007K(D)-W162H-⑥⑦/FHA/(⑨)355.6/6.460.5~1.3

5/7

H / U6000

MAY THÔNG THƯỜNG/ MAY VẠT ÁO

Loại máy này là loại máy cơ bản hình trụ trần đè hai mặt, có thể lắpđặt phụ kiện tiến hành nhiều chức năng khác nhauVí dụ: may ráp quần lót, áo thể thao và may vạt áo (kèm theo bộ may vạt áo dạng có thể điều chỉnh)

W121 :Loại vải mỏng
W122 :Loại vải dày vừa
W123 :Loại vải dày
W162 :Hành trình trụ kim
W162H :Hành trình trụ kim
             Khoảng cách mũi may lớn (6mm)

CHỌN MUA PHỤ KIỆN

UTG ,UTH ,UTJ ,UTK,FL