Máy định vị kim dạng truyền động trực tiếp

  • CAR Buy it now
Choose model

Choose Model

DL7200B-BH10-618

手动 Ha nd 5.5
自动 Auto 10-13

#20~#233500
DL7200B-BM10-515.5

手动 Ha nd 5.5
自动 Auto 10-13

#11~#144000
Lựa chọn chức năng
Số hiệuĐảo ngược
chiều may
Kẹp chỉ điện
tử
Tự động
nâng chân
vịt
Chức năng
chống tổ
chim
15VV--
16VVV-
17VVVV