Máy tự động cắt chỉ dạng liền trục

  • CAR Buy it now
Choose model

Choose Model

DL7200A-BM1-16P180-5

Thủ công 5.5mm Tự động 10-13mm

DBX1 #11~#144000
DL7200A-BH1-16P15.50-6

 Thủ công 5.5mm Tự động 10-13mm

DBX1 #20~#233500

Cơ chế cắt chỉ mới: cắt chỉ cực ngắn, đầu chỉ (3mm)

Cơ chế cắt chỉ truyền thống là 1 bộ dao cố định và dao di chuyển, cơ chế cắt chỉ mới được thiết kế như một con dao kép, lúc ở gần mặt nguyệt nhất, thực hiện động tác cắt chỉ, sẽ đạt được hiểu quả cắt chỉ cực ngắn.

Dạng máng dầu kín

Máng dầu truyền thống dạng mở ra, DL7200 được thiết kế máng dầu dạng kín để đảm bảo dầu không bị văng ra.

thao tác PANEL đời mới

Thiết lập đồ hoạ của các tham số, có hiện tiếng trung và tiếng anh, có thể thao tác theo trực quan, không cần tra sách hướng dẫn.

Các phím tắt cho từng chức năng: nút phân vùng, nút thiết kế đường chỉ, nút khôi phục cài đặt gốc

Có thể dùng dây tiếp nối mạng để thực hiện chức năng liên kết mạng

Mô hình nút này giúp đầu điện dễ cảm ứng, không giống với loại PANEL trước đây, sẽ không có trường hợp bị mờ nút hoặc nứt vỡ, làm cho nó trở thành một lựa chọn kinh tế thực dụng

Lựa chọn máy cắt chỉ tự động
Mã chức năngĐảo ngược chiều mayKẹp chỉ điện tửTự động nâng chân vịt
15VV

16VVV