D Y THUN / GẮN D Y THUN REN KÈM DAO XÉN PHẢI

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

C007KP-W522-⑥⑦/CR/FE243.2/ 4.0/ 4.81.4~3.60.3~2.954500
C007KP-W522-⑥⑦/CR/FE354.8/ 5.6/ 6.41.4~3.60.3~2.954500
C007KP-W522-⑥⑦/CR/FFC243.2/ 4.0/ 4.81.4~3.60.3~2.954500
C007KP-W522-⑥⑦/CR/FFC354.8/ 5.6/ 6.41.4~3.60.3~2.954500
C007KP-W522-⑥⑦/CR/SMK243.2/ 4.0/ 4.81.4~3.60.3~2.954500
C007KP-W522-⑥⑦/CR/SMK354.8/ 5.6/ 6.41.4~3.60.3~2.954500
C007KP-W522-⑥⑦/CR/STC243.2/ 4.0/ 4.81.4~3.60.3~2.954500
C007KP-W522-⑥⑦/CR/STC354.8/ 5.6/ 6.41.4~3.60.3~2.954500

DÂY THUN / GẮN DÂY THUN REN KÈM DAO XÉN PHẢI

Thông qua thiết bị đưa vải , kiểm soát độ dài và sức căng, thiết bị sửa vải bằng dao xén trái, có thể chỉnh sửa vải gọn gàng , giúp nâng cao chất lượng may

FFC: đưa vải dạng cơ
F E: đưa vải dạng điện từ đơn giản

SMK: đưa vải dạng đo điện tử
SMK1-C-01  Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
SMK1-C-02  cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo

STC: Tiếp liệu dạng kiểm soát sức căng

STC1-U-01 Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
STC1-U-02 cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

CL ,LF-A ,LS-A