MAY NỐI 4 KIM 6 CHỈ

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

C007KP-W922-4⑦ /CW/(⑨)465.6/ 6.0/ 6.41.4~3.60.3~2.95H / U6000

MAY NỐI 4 KIM 6 CHỈ

Thích hợp với may nối và gia cố đường nối 2 mảnh vải của quần lót thông thường, kèm theo máy dẫn viền riêng biệt, có thể giúp ráp 2 mảnh vải dễ dàng

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

UTQ ,UTS,CL,CMR,CAR/UTQ