VẮT SỔ DẠNG LỘN NGƯỢC

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

C007KP-W322-3⑦/CC/(⑨)355.6/6.41.4~3.60.3~2.95H / U6000
C007KP-W322A-3⑦/CC/(⑨)355.6/6.41.4~3.60.3~2.95H / U6000
C007KP-W322-3⑦/CE/(⑨)355.6/6.41.4~3.60.3~2.95H / U6000

VẮT SỔ DẠNG LỘN NGƯỢC

CC dạng lộn ngược : thích hợp để may bọc vắt sổ 4 chỉ
W322A là loại ứng dụng kép, mặt nguyệt và bàn lừa thay thế bằng thông số W122, đồng thời kèm theo bộ CH

CE dạng phẳng : thích hợp để may bọc vắt sổ 3 chỉ
Hộp phụ kiện có kèm theo yếm sừng trâu kiểu lộn ngược CC riêng (tấm dẫn vải)

CC

CC

CE

CE

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

UTP ,UTQ ,UTR ,UTS,CLA,CMR,CAR/UTP,CAR/UTQ