CQ: NẸP VIỀN

CQA: NẸP VIỀN CHO THẢM DÀY VỪA

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

C007KP-W222-⑥⑦/CQ/(⑨)244.0/ 4.81.4~3.60.3~2.95/7H / U6000
C007KP-W222-⑥⑦/CQ/(⑨)355.6/ 6.41.4~3.60.3~2.95/7H / U6000
C007KP-W222-⑥⑦/CQA/(⑨)355.61.4~3.60.3~2.95/7H / U5000

CQ

FQ

CQA

CQ: NẸP VIỀN

Thích hợp với công trình may cuộn dây viền quần lót, cổ áo phông và ống quần
Ghi chú: kích thước máy cuộn viền đối với độ rộng đầu vải vào là1-3/8″, khi vải ra thì độ rộng của thành phẩm đầu ra gấp thành 3 nếp là 1/2″

CQA: NẸP VIỀN CHO THẢM DÀY VỪA

Thích hợp với công trình may nẹp viền cho thảm dày vừa
Ghi chú: kích thước máy cuộn viền đối với độ rộng đầu vải vào là72mm, khi vải ra thì độ rộng của thành phẩm đầu ra gấp thành 3 nếp là 36mm

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

CLA ,FA