Xén vạt áo bằng dao xén trái

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

C007K P-W812A-⑥⑦/CRL/(⑨)243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.95/7H / U4500
C007K P-W812A-⑥⑦/CRL/(⑨)355.6/6.41.4~3.60.3~2.95H / U4500

Xén vạt áo bằng dao xén trái

Sau khi dao trái chỉnh sửa vải gọn gàng, thì tiếp tục tiến hành công trình may vạt áo, phù hợp dùng cho may vạt áo như của áo phông, áo may ô …

*Khuyến khích nên dùng cho vải mỏng W812

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

UTP ,UTQ ,CL,CAR/UTP,CAR/UTQ