MAY NHÚN DÂY THUN

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

C007KP-W542-⑥⑦/CFC244.0/ 4.81.4~3.60.3 ~ 2.953500
C007KP-W542-⑥⑦/CFC355.6/ 6.41.4~3.60.3 ~ 2.953500
C007KP-W542-⑥⑦/SMK244.0/ 4.81.4~3.60.3~2.953500
C007KP-W542-⑥⑦/SMK355.6/ 6.41.4~3.60.3~2.953500
C007KP-W542-⑥⑦/STC244.0/ 4.81.4~3.60.3 ~ 2.953500
C007KP-W542-⑥⑦/STC355.6/ 6.41.4~3.60.3 ~ 2.953500

MAY NHÚN DÂY THUN

Thông qua cơ cấu kéo băng dưới, có thể kiểm soát độ căng lỏng của dây thun một cách hiệu quả, kết hợp với cữ gấp vải 3 gấp hoặc 2 gấp và diễu dây thun, có thể tiến hành may nhún dây thun cho gấu quần và cạp quần của quần đùi và quần lót … chính xác và đẹp.

CFC: đưa vải dạng cơ
SMK: đưa vải dạng đo điện tử
SMK1-C-01  Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
SMK1-C-02  cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo

STC: Tiếp liệu dạng kiểm soát sức căng

STC1-U-01 Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
STC1-U-02 cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo

SMK

STC

Cữ gấp vải có thể lựa chọn
Kiểu cữ Loại máyMã cữKích thước thành phẩm
2B5239mm
  2AB523A12mm
3B5249mm
  3AB524A12mm

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

FH ,CL

*Nên sử dụng bộ kéo phía sau CL để cải thiện ổn định của đường may.