MAY THÔNG THƯỜNG/ MAY VẠT ÁO

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

C007KP-W122-⑥⑦/CH/(⑨)243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.9

5/7

H / U6000
C007KP-W122-⑥⑦/CH/(⑨)354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.9

5/7

H / U6000
C007KP-W162-⑥⑦/CH/(⑨)244.0/ 4.81.4~3.60.3~2.9

5/7

H / U6000
C007KP-W162-⑥⑦/CH/(⑨)354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.9

5/7

H / U6000
C007KP-W122-⑥⑦/CH-4M/(⑨)355.6/ 6.41.4~3.60.3~2.9

5/7

H / U6000

MAY THÔNG THƯỜNG/ MAY VẠT ÁO

Loại máy này là loại máy may trần đè hai mặt cơ bản, có thể trang bị linh kiện tiến hành nhiều chức năng may.
Ví dụ: may quần lót, áo thể thao và may vạt áo (kèm theo bộ may vạt áo có thể điều chỉnh)

W122: Chất liệu nhẹ/ vừa/ nặng đa chức năng
W162 : Hành trình trụ kim

CH-4M[4 TRONG 1]
ĐƯỜNG MAY CHUNG/ VIỀN ĐÁY/BÌA (LOI GP XUNG/ LOI BT BUC

Mô hình 4 trong 1 cho sản xuất đa chức năng và hiệu quả với chi phí thấp hơn.

  PHỤ KIỆN CHỌN MUA
  UTP ,UTQ ,UTR ,TUS,CLA,CMR,CAR/UTP,CAR/UTQ