D Y THUN/ GẮN D Y THUN REN

Choose model

Choose Model

C007K-W512-□□□/FE(DC□)244.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500
C007K-W512-□□□/FE(DC□)355.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500
C007K-W512-□□□/FFC244.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500
C007K-W512-□□□/FFC355.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500
C007K-W512-□□□/SMK244.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500
C007K-W512-□□□/SMK355.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500
C007K-W512-□□□/STC244.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500
C007K-W512-□□□/STC355.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500

DÂY THUN/ GẮN DÂY THUN REN


Thông qua thiết bị đưa vải trên, kiểm soát độ dài và sức căng, nâng cao chất lượng may, ví dụ: may dây thun quần lót hoặc dây thun ren.

FFC: đưa vải dạng cơ
F E: đưa vải dạng điện từ đơn giản
SMK: đưa vải dạng đo điện tử
SMK1-C-01  Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
SMK1-C-02  cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo
STC: Tiếp liệu dạng kiểm soát sức căng
STC1-U-01 Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
STC1-U-02 cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

CL ,LF-A ,LS-A