Máy đính mác giấy tự động cho lưng quần

Choose model

Choose Model

Sử dụng trang bị tháo nhanh

Điều chỉnh nhanh kích thước thẻ giấy
Dung lượng rãnh chứa thẻ /
Độ dày của một thẻ 0.5mm

Có thể tiến hành may đường may đơn & đường may kép mà không cần đổi chân vịt

Thời gian một chu kỳ may một chi tiết là 3-5 giây