Máy đính mác giấy tự động cho lưng quần

  • CAR Buy it now
Choose model

Choose Model

Sử dụng trang bị tháo nhanh

Điều chỉnh nhanh kích thước thẻ giấy
Dung lượng rãnh chứa thẻ /
Độ dày của một thẻ 0.5mm

Có thể tiến hành may đường may đơn & đường may kép mà không cần đổi chân vịt

Thời gian một chu kỳ may một chi tiết là 3-5 giây