VẮT SỔ QUAI ÁO CHẤT LIỆU ÁO LEN DÀY

VẮT SỔ CHẤT LIỆU LEN DÀY

VẮT SỔ CHẤT LIỆU VẢI BÒ MỎNG

Choose model

Choose Model

Quy cách
Chỉ số thông số kỹ thuật
① Số sợi chỉ④ Khả năng may vải/móc trên⑦ Chiều rộng viền
② Loại máy⑤ Loại bàn lừa⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp may⑥ Cao độ ⑨ động cơ U:U Series H:H Series

747L-514H-4-24/ (⑧)/ (⑨)24240.7-23.67H / U6500
747L-514H-4-25/ (⑧)/ (⑨)24250.7-23.67H / U6500
757L-516H-3-5⑦2555,60.7-23.67H / U6000
757L-516X-3-5⑦2555,60.7-23.67H / U6000

TE / EC

VẮT SỔ QUAI ÁO CHẤT LIỆU ÁO LEN DÀY

“Thích hợp vắt sổ thêm một dải vải dệt ở phần vai của áo len, để phòng phần vai áo bị biến dạng
Chú ý: sử dụng tấm dẫn vải, mảnh vải có độ rộng lớn nhất là1/4”(6.35mm)”

514H4

VẮT SỔ CHẤT LIỆU LEN DÀY

Thích hợp để may quần áo có sợi len dày

516X-3

VẮT SỔ CHẤT LIỆU VẢI BÒ MỎNG

Cơ cấu hành trình truyền lực đặc biệt thích hợp để vắt sổ chất liệu vải bò mỏng, như: vải bò và đồ bảo hộ lao động