Vắt sổ khéo léo

Choose model

Choose Model

Quy cách
Chỉ số thông số kỹ thuật
① Số sợi chỉ④ Khả năng may vải/móc trên⑦ Chiều rộng viền
② Loại máy⑤ Loại bàn lừa⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp may⑥ Cao độ ⑨ động cơ U:U Series H:H Series

737L-504F-2-02/GAL/(⑨)1320.7-23.65H / U7500A
737L-504F-2-15/(⑨)131.50.7-23.65H / U7500B
737L-504M-2-15/(⑨)131.50.7-23.66H / U7500C

A

B

C

Vắt sổ khéo léo

A.Thích hợp để vắt sổ cuốn biên chất liệu vải siêu mỏng (đáp bèo), ví dụ: khăn tay, lễ phục …
B.Thích hợp để vắt sổ cuốn biên chất liệu vải siêu mỏng (vắt sổ viền khăn tay), ví dụ: khăn tay, lễ phục … chất liệu lụa tơ tằm
C.Thích hợp để vắt sổ chất liệu vải từ mỏng đến dày vừa (vắt sổ viền khăn tay).ví dụ: khăn tay, lễ phục …